12 ก.ย. 2018

 

การนัดหมายและโปรแกรมการเดินทางของทริปครู๊ซ ดังนี้

   GROUP A  เดินทางวันที่ 21 – 24 กันยายน 2561

  1. นัดหมายการเดินทาง สายการบิน SQ_GRP A  คลิก
  2.  นัดหมายการเดินทาง สายการบิน TG_GRP A คลิก
  3. โปรแกรมการเดินทาง Asia Cruise สายการบิน SQ_GRP A คลิก 
  4. โปรแกรมการเดินทาง Asia Cruise สายการบิน TG_GRP A คลิก 

 

   GROUP B  เดินทางวันที่ 28 กันยายน – 1 ตุลาคม 2561 

   1.นัดหมายการเดินทาง สายการบิน SL_GRP B  คลิก

   2.นัดหมายการเดินทาง สายการบิน SQ_GRP B คลิก

   3.นัดหมายการเดินทาง สายการบิน TG_GRP B คลิก

   4.โปรแกรมการเดินทาง Asia Cruise สายการบิน SL_GRP B คลิก

   5.โปรแกรมการเดินทาง Asia Cruise สายการบิน SQ_GRP B คลิก

   6.โปรแกรมการเดินทาง Asia Cruise สายการบิน TG_GRP B คลิก

 

   GROUP C เดินทางวันที่ 12 – 15 ตุลาคม 2561   

   1.นัดหมายการเดินทาง สายการบิน TG_GRP C  คลิก

   2.โปรแกรมการเดินทาง Asia Cruise สายการบิน TG_GRP Cคลิก

 

 

***หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคุณเกศวดี แถวอินทร์ 092-2780001