31 ม.ค. 2019

 

โดยนักธุรกิจที่มีรายชื่อสอบผ่าน โปรดติดต่อกลับเจ้าหน้าที่ผ่าน Line Legacy Chat เพื่อยืนยัน และส่งมอบภาพถ่ายในการทำบัตร Reborn Certifed และประกาศนียบัตรรับรองการสอบ

หมายเหตุ : ผู้ที่สอบผ่าน Reborn Certify  : ฺBasic Level  คือ บุคคลที่มีคะแนน ตั้งแต่ 70 คะแนนขึ้นไป
ส่วนผู้ที่สอบไม่ผ่าน สามารถสอบซ่อมได้ โดยต้องเสียค่าสอบซ่อมท่านละ 500 บาท ซึ่งกำหนดการ และตารางการสอบจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

คลิกตรวจสอบ รายชื่อนักธุรกิจที่สอบ Reborn Certify Basic Level ผ่าน ฉบับประกาศ