12 ต.ค. 2018

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มยืนยันการเข้าร่วมทริป  คลิก

กรุณาตอบยืนยันการเข้าร่วมทริปโดยส่งหลักฐานมาทางอีเมล ev@legacy.co.th ภายในวันที่ 25 ต.ค.61 ก่อนเวลา 19.00 น. หากพ้นกำหนดดังกล่าว บริษัทฯ ถือว่า ท่านสละสิทธิ์การเดินทาง