11 พ.ย. 2018

*เดือนที่นำคะแนนมาคิดคำนวณคุณสมบัติทริปสัมมนาท่องเที่ยว จะต้องเป็น Legacy Partner รักษายอดส่วนตัวเดือนละ 1,000 PV