ຍີນດີຕ້ອນຮັບສູ່ການເລີ້ມຕົ້ນທຸລະກິດເລກາຊີ
ຕຳນານບົດໃໝ່ຂອງທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍ

 

ເຮົາມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະສ້າງອີກໜື່ງມິຕິຂອງທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍໃຫ້ເປັນຈຸດເລີ້ມຕົ້ນຂອງຊີວິດທີ່ໝັ້ນຄົງ ພ້ອມທຸ້ມເທມອບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນແກ່ນັກທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍ ເປິດໂອກາດຊ່ອງທາງການເຮັດທຸລະກິດດ້ວຍຜະລິດຕະພັນຄຸນນະພາບ ໃຫ້ການເບິ່ງແຍງ ແລະ ບໍລິການຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ມອບຂອງຂວັນອັນລ້ຳຄ່າແກ່ນັກທຸລະກິດຂອງເຮົາດ້ວຍລາຍໄດ້ຜົນຕອບແທນທີ່ດີໃນໄລຍະຍາວ ຄືນອິດສະລະການໃຊ້ຊີວິດຢ່າງໄຫຼຂີດຈຳກັດເພື່ອຕອບສະໜອງໄລນ໌ສະໄຕຣ໌ຂອງຄົນຍຸກໃໝ່ແລະ ຄ່ອຍຢູ່ຄຽງຂ້າງເພື່ອຮ່ວມສ້າງຕຳນານໃຫ້ແກ່ນັກທຸລະກິດ ແລະ ຄອບຄົວ ໃນການພີກຄຸນນະພາບຊີວິດໃຫ້ດີຍີ່ງຂື້ນຢ່າງຢັ້ງຢືນ ເພາະຄວາມສຳເລັດ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍຄືຄວາມສຸກທີ່ແທ້ຈິງຂອງເຮົາ

NEVER START A BUSINESS JUST TO MAKE MONEY.
START A BUSINIESS TO BUILD A LEGACY.
ຈົ່ງຢ່າເລີ້ມທຸລະກິດພຽງເພື່ອເງິນ ແຕ່ຈົ່ງເລີ້ມທຸລະກິດເພື່ອສ້າງຕຳນານ

VISION

ເລກາຊີ ຕຳນານບົດໃໝ່ຂອງທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍ ເຮົາເບິ່ງວ່າ“ນັກທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍ” ເປັນເຈົ້າຂອງເຄືອຂ່າຍຢ່າງແທ້ຈີງ

MISSION

ເຮົາຈະດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງໝັ້ນຄົງຢັ້ງຢືນດ້ວຍຄຸນນະທຳ ຈັນຍາບັນທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສົ່ງມອບສີນຄ້າ-ບໍລິການທີ່ພັດທະນາຄຸນນະພາບ ຊີວິດ

FOUNDER & S55 CO-FOUNDER
HIVE SYSTEM
ແນວຄິດຈຸດເລີ້ມຕົ້ນ ຄວາມສຳເລັດ

ການມີຫຼັກຄິດທີ່ດີກໍ່ຖືເປັນສີ່ງຈຳເປັນສີ່ງຈຳເປັນໂດຍ ເລກາຊີວາງແນວຄິດໃນການສ້າງສັນທຸລະກິດເໝືອນຄັງເຊັ່ນ“ຮັງເຜີ້ງ” ຊື່ງທຳມະຊາດຂອງເຜີ້ງນັ້ນມີຄວາມຫຼຸໝັ່ນ, ມີລະບຽບ, ມີວິໃນ ຮູ້ໜ້າທີ່ ແລະ ເຄົາລົບສິດທິເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ເຮົາທຸກໆຄົນຕ່າງຮູ້ເປົ້າໝາຍຂອງຕົນເອງ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະກ້າວໄປຂ້າງໜ້າເພື່ອຄວາມສຳເລັດ ຕະຫຼອດຈົນມີການຊ່ວຍເຫຼືອ ແບ່ງປັນຄວາມຮູ້-ຄວາມສາມາດເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນເພາະທຸກໆຄົນຕ່າງມຸ້ງໝັ້ນສ້າງສັນໃຫ້ “ຮັງເຜື້ງ” ແຫ່ງນີ້ເຕັມປ່ຽມໄປດ້ວຍຄຸນນະພາບຢ່າງແທ້ຈິງ