ກຸງເທບ ແລະ ປະລິມົນທົນ

ສາຂາ ສາທອນທານີ

90/32-33 ຊັ້ນ 12 ອາຄານຊຸດ ສາທອນທານີ ຖະໜົນ ສາທອນເໜືອ ແຂວງ ສີລົມ ບາງຮັກ ກຸງເທບມະຫານະຄອນ 10500 ປະເທດ ໄທ
ອີເມວ : sathorn.shop@legacy.co.th
ໂທ : 061-423-7771

ເວລາເປິດທຳການ
ວັນຈັນ-ວັນເສົາ ເວລາ 11:00 – 18:30ນາທີ
ທຸກວັນທີ 15 ແລະ ສິນເດືອນເວລາ 11:00-19:30 ນາທີ
ວັນໝົດອາຍຸ
ທຸກວັນອາທິດ,ວັນທີ 1 ຂອງເດືອນ ແລະ ວັນພັກ ຂອງວັນລາດສະການ ແລະ ພັກວັນປະເພນີ ຂອງ ສ ປ ປ ລາວ

ເປິດໃນແຜນທີ່ນຳທາງ

ທ່ານກະຈາຍສິນຄ້າຊົ່ວຄາວໄທສີ

126/2 ອາຄານໄທສີ ຊັ້ນ 4 ຖະໜົນ ກຸງລົມບຸລີ ແຂວງບາງລຳພູລ່າງເຂດຄອງສານ ກຸງເທບມະຫານະຄອນ 10600
ອີເມວ : thaisri.shop@legacy.co.th
ໂທ : 092-275-4448

ເວລາເປິດທຳການ
ວັນຈັນ-ວັນເສົາ ເວລາ 11:00 – 18:30ນາທີ
ທຸກວັນທີ 15 ແລະ ສິນເດືອນເວລາ 11:00-19:30 ນາທີ
ວັນໝົດອາຍຸ
ທຸກວັນອາທິດ,ວັນທີ 1 ຂອງເດືອນ ແລະ ວັນພັກ ຂອງວັນລາດສະການ ແລະ ພັກວັນປະເພນີ ຂອງ ສ ປ ປ ລາວ

ເປິດໃນແຜນທີ່ນຳທາງ

ສາຂາ ເທັນດີ 1

ເລກທີ 10 ຫ້ອງ 10/32 ຊັ້ນ 1A ຊອຍສຸຂຸມວິດ 13 ແຂວງຄອງເຕີຍເໜືອ ເຂດວັດທະນາ ກຸງເທບມະຫານະຄອນ 10110 ປະເທດໄທ
ອີເມວ : trendy1.shop@legacy.co.th
ໂທ : 092-275-3337

ເວລາເປິດທຳການ
ເວລາເປິດເຮັດການ
ວັນຈັນ-ວັນສຸກ ເວລາ 13:00-20:30 ນາທີ
ວັນອາທິດ ເວລາ 11:00-18:30ນາທີ
ທຸກວັນທີ 15 ແລະ ສີ້ນເດືອນ
ປິດຮັບອໍເລີເວລາ 19:30 ນາທີ
ວັນພັກ
ທຸກວັນເສົາ, ວັນທີ 1 ຂອງເດືອນ ແລະ ວັນ ພັກ ຂອງວັນ ລາດສະການແລະ ພັກວັນປະເພນີ ຂອງ ສ ປ ປ ລາວ

ເປິດໃນແຜນທີ່ນຳທາງ

ສາຂາເທັນດີ 2
ເລກທີ 10 ຫ້ອງ 10/42 ຊັ້ນ 1A ຊອຍສຸຂຸມວິດ 13 ແຂວງຄອງເຕີຍເໜືອ ເຂດວັດທະນາ ກຸງເທບມະຫານະຄອນ 10110 ປະເທດໄທ

ອີເມວ : trendy2.shop@legacy.co.th
ໂທ : 092-275-4442

ເວລາເປິດທຳການ
ເວລາເປິດເຮັດວຽກ
ວັນຈັນ-ວັນເສົາ ເວລາ 11:00-18:30 ນາທີ
ທຸກວັນທີ 15 ແລະ ສີ້ນເດືອນເວລາ 11:00-19:30 ນາທີ

ວັນພັກ
ທຸກວັນອາທິດ , ວັນທີ 1 ຂອງເດືອນ ແລະ ວັນພັກ ຂອງລາດສະການ ແລະ ວັນພັກຂອງປະເພນີ ຂອງ ສ ປ ປ ລາວ

ເປິດໃນແຜນທີ່ນຳທາງ

สาขา ทองหล่อ

อาคารโนเบิล รีมิกซ์  772/662 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

 

อีเมล์ : thonglor.shop@legacy.co.th
โทร : 061-408-4447

เวลาเปิดทำการ

เค้าเตอร์บริการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 12:00 – 19:30 น.

เสา-อาทิตย์ เวลา 1:00 – 18:30 น.

ทุกวันที่15และสิ้นเดือน ปิดรับคิว 19:30 น.

 

โซนสปอนเซอร์

จันทร์-ศุกร์ เวลา 12:00 – 20:30 น.

เสา-อาทิตย์ เวลา 11:00 – 19:30 น.

เปิดตามเวลาปกติ
ทุกวันที่ 15 และสิ้นเดือน เวลา 11:00 – 19:30 น.

วันหยุด
เปิดทำการทุกวัน เว้นทุกวันที่ 1 ของเดือน และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ดูแผนที่

เปิดในแผนที่นำทาง

สาขา บางกะปิ

เลขที่ 1 ซอยรามคำแหง 60/4 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย

อีเมล์ : 1577.shop@legacy.co.th
โทร : 092-276-6886

เวลาเปิดทำการ
วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 11:00 – 18:30 น.
ทุกวันที่ 15 และสิ้นเดือน เวลา 11:00 – 19:30 น.

วันหยุด
ทุกวันอาทิตย์,วันที่ 1 ของเดือน และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ดูแผนที่

เปิดในแผนที่นำทาง

ພາກກາງ

ສາຂານະຄອນປະຖົມ

ເລກທີ 171 ຖະໜົນ ເທສາ ຕຳບົນພະປະໂທນ ອຳເພີ ເມືອງຈັງຫວັດນະຄອນປະຖົມ73000 ປະເທດໄທ
ອີເມວ : nakhonpathom.shop@legacy.co.th
ໂທ : 061-410-7771

ເວລາເປິດທຳການ
ວັນອັງຄານ-ວັນອາທິດ ເວລາ 11:00-18:30 ນາທີ
ທຸກວັນທີ 15 ແລະ ສີ້ນເດືອນ ເວລາ 11:00-19:30 ນາທີ

ວັນພັກ
ທຸກວັນຈັນ, ວັນທີ1 ຂອງເດືອນ ແລະ ວັນພັກ ຂອງວັນລາດສະການ ແລະ ພັກວັນປະເພນີ ຂອງ ສ ປ ປ ລາວ

ເປິດໃນແຜນທີ່ນຳທາງ

ສູນກະຈາຍສິນຄ້າຊົ່ວຄາວ ນະຄອນສະຫວັນ

ເລກທີ 255/4 ໝູ່ທີ່ 10 ຕຳບົນນະຄອນສະຫວັນວຳເພີເມືອງ ຈັງຫວັດ ນະຄອນສະຫວັນ60000 ປະເທດໄທ
ອີເມວ : nakhonsawan.shop@legacy.co.th
ໂທ : 092-284-7890

ເວລາເປິດທຳການ
ວັນອັງຄານ-ວັນອາທິດ ເວລາ 11:00-18:30 ນາທີ
ທຸກວັນທີ 15 ແລະ ສີ້ນເດືອນ ເວລາ 11:00-19:30 ນາທີ
.

ວັນພັກ
ທຸກວັນຈັນ, ວັນທີ1 ຂອງເດືອນ ແລະ ວັນພັກ ຂອງວັນລາດສະການ ແລະ ພັກວັນປະເພນີ ຂອງ ສ ປ ປ ລາວ

ເປິດໃນແຜນທີ່ນຳທາງ

ພາກເໜືອ

ສູນກະຈາຍສິນຄ້າຊົ່ວຄາວຂອນແກ່ນ

ໂຄງການຕະຫຼາດຕົ້ນຕານ ເລກທີ 789/276 ໝູ່ 17 ຖະໜົນມິດຕະພາບ ຕຳບົນໃນເມືອງ ອຳເພີເມືອງຂອນແກ່ນ ຈັງຫວັດ
ຂອນແກ່ນ 40000 ປະເທດໄທ
ອີເມວ : khonkaen.shop@legacy.co.th
ໂທ : 061-410-5559

ເວລາເປິດທຳການ
ວັນອັງຄານ-ວັນອາທິດ ເວລາ 11:00-18:30 ນາທີ
ທຸກວັນທີ 15 ແລະ ສີ້ນເດືອນ ເວລາ 11:00-19:30 ນາທີ

ວັນພັກ
ທຸກວັນຈັນ, ວັນທີ1 ຂອງເດືອນ ແລະ ວັນພັກ ຂອງວັນລາດສະການ ແລະ ພັກວັນປະເພນີ ຂອງ ສ ປ ປ ລາວ

ເປິດໃນແຜນທີ່ນຳທາງ

ສາຂາຊຽງໃໝ່

ໂຄງການ Biz Point 2 ເລກທີ 34/5-6 ຕຳບົນ ແມ່ເຫີຍະ ຖະໜົນ ສົມໂພ ຊຽງໃໝ່ 700 ປີ ອຳເພີ ເມືອງຊຽງໃໝ່ ຈັງຫວັດ ຊຽງໃໝ່ 50100 ປະເທດໄທ
ອີເມວ : chiangmai.shop@legacy.co.th
ໂທ : 092-278-0220

ເວລາເປິດທຳການ
ວັນອັງຄານ-ວັນອາທິດ ເວລາ 11:00-18:30 ນາທີ.
ທຸກວັນທີ 15 ແລະ ສີ້ນເດືອນ ເວລາ 11:00-19:30 ນາທີ
ວັນໝົດອາຍຸ
ทุกວັນຈັນ,วันที่ 1 ของเดือน ทุกວັນຈັນ,วันที่ 1 ของเดือน และວັນໝົດອາຍຸนักขัตฤกษ์
และວັນໝົດອາຍຸนักขัตฤกษ์

ເປິດໃນແຜນທີ່ນຳທາງ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศูนย์กระจายสินค้าชั่วคราว ขอนแก่น

โครงการตลาดต้นตาล เลขที่ 789/276 หมู่ 17 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 ประเทศไทย

อีเมล์ : khonkaen.shop@legacy.co.th
โทร : 061-410-5559

เวลาเปิดทำการ
วันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 11:00 – 18:30 น.
ทุกวันที่ 15 และสิ้นเดือน เวลา 11:00 – 19:30 น.

วันหยุด
ทุกวันจันทร์,วันที่ 1 ของเดือน และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ดูแผนที่

เปิดในแผนที่นำทาง

ພາກຕາເວັນອອກ

ສາຂາລະຍອງ

ເລກທີ 77/34 ຖະໜົນລາດຊະຊຸມພົນ ໝູ່ 1 ຕຳບົນເນີນພະ ອຳເພີເມືອງລະຢອງ ຈັງຫວັດລະຢອງ 21000ປະເທດໄທ
ອີເມວ : rayong.shop@legacy.co.th
ໂທ : 092-284-7775

ເວລາເປິດທຳການ
ວັນອັງຄານ-ວັນອາທິດ ເວລາ 11:00-18:30 ນາທີ
ທຸກວັນທີ 15 ແລະ ສີ້ນເດືອນ ເວລາ 11:00-19:30 ນາທີ

ວັນພັກ
ທຸກວັນຈັນ, ວັນທີ1 ຂອງເດືອນ ແລະ ວັນພັກ ຂອງວັນລາດສະການ ແລະ ພັກວັນປະເພນີ ຂອງ ສ ປ ປ ລາວ

ເປິດໃນແຜນທີ່ນຳທາງ

ສາຂາຊົນບຸລີ

ເລກທີ 72/162 ໝູ່ 4 ຕຳບົນບາງລະມຸງ ອຳເພີບາງລະມຸງຈັງຫວັດຊົນບຸລີ 20150 ປະເທດໄທ
ອີເມວ : chonburi.shop@legacy.co.th
ໂທ : 063-225-1133

ເວລາເປິດທຳການ
ວັນອັງຄານ-ວັນອາທິດ ເວລາ 11:00-18:30 ນາທີ
ທຸກວັນທີ 15 ແລະ ສີ້ນເດືອນ ເວລາ 11:00-19:30 ນາທີ
ວັນພັກ
ທຸກວັນຈັນ, ວັນທີ1 ຂອງເດືອນ ແລະ ວັນພັກ ຂອງວັນລາດສະການ ແລະ ພັກວັນປະເພນີ ຂອງ ສ ປ ປ ລາວ

ເປິດໃນແຜນທີ່ນຳທາງ

ภาคตะวันตก

ศูนย์กระจายสินค้าชั่วคราว เพชรบุรี

เลขที่ตั้ง 37/1 หมู่9 ถนนคีรีรัฐยา ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000

อีเมล์ : phetchaburi.shop@legacy.co.th

โทร : 063-203-2304

เวลาเปิดทำการ
วันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 11:00 – 18:30 น.
ทุกวันที่ 15 และสิ้นเดือน เวลา 11:00 – 19:30 น.

วันหยุด
ทุกวันจันทร์,วันที่ 1 ของเดือน และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ดูแผนที่

เปิดในแผนที่นำทาง

ພາກໄຕ້

ສູນກະຈາຍສິນຄ້າຊົ່ວຄາວພູເກັດ

ເລກທີ 143/91 ໝູ່ 5 ຖະໜົນ ປະຊາສະໝັກຄີ ຕຳບົນ ລັດສະຖາ ອຳເພີເມືອງຈັງຫວັດ ພູເກັດ 83000 ປະເທດໄທ
ອີເມວ : phuket.shop@legacy.co.th
ໂທ : 093-124-4567

ເວລາເປິດທຳການ
ວັນອັງຄານ-ວັນອາທິດ ເວລາ 11:00-18:30 ນາທີ
ທຸກວັນທີ 15 ແລະ ສີ້ນເດືອນ ເວລາ 11:00-19:30 ນາທີ
ວັນພັກ
ທຸກວັນຈັນ, ວັນທີ1 ຂອງເດືອນ ແລະ ວັນພັກ ຂອງວັນລາດສະການ ແລະ ພັກວັນປະເພນີ ຂອງ ສ ປ ປ ລາວ

ເປິດໃນແຜນທີ່ນຳທາງ

ສາຂາຫາດໃຫ່ຍ

ອາຄານສີນເບດຈະພົນ ເລກທີ 24 ຊອຍ ປ.ໜັດຕະພົນ2 ຖະໜົນສີພູນາລົດ ອຳເພີຫາດໃຫ່ຍຈັງຫວັດສົງຂາ 90110 ປະເທດໄທ
ອີເມວ : hatyai.shop@legacy.co.th
ໂທ : 092-278-0006

ເວລາເປິດທຳການ
ວັນອັງຄານ-ວັນອາທິດ ເວລາ 11:00-18:30 ນາທີ
ທຸກວັນທີ 15 ແລະ ສີ້ນເດືອນ ເວລາ 11:00-19:30 ນາທີ
ວັນພັກ
ທຸກວັນຈັນ, ວັນທີ1 ຂອງເດືອນ ແລະ ວັນພັກ ຂອງວັນລາດສະການ ແລະ ພັກວັນປະເພນີ ຂອງ ສ ປ ປ ລາວ

ເປິດໃນແຜນທີ່ນຳທາງ

ສູນກະຈາຍສິນຄ້າຊົ່ວຄາວ ຍະລາ

ເລກທີ 15/3 ຖະໜົນຜັງເມືອງ2 ຕຳບົນສະເຕັງ ອຳເພີເມືອງຍະລາຈັງຫວັດຍະລາ 95000 ປະເທດໄທ
ອີເມວ : yala.shop@legacy.co.th
ໂທ : 061-423-7774

ເວລາເປິດທຳການ
ວັນອັງຄານ-ວັນອາທິດ ເວລາ 11:00-18:30 ນາທີ
ທຸກວັນທີ 15 ແລະ ສີ້ນເດືອນ ເວລາ 11:00-19:30 ນາທີ
ວັນພັກ
ທຸກວັນຈັນ, ວັນທີ1 ຂອງເດືອນ ແລະ ວັນພັກ ຂອງວັນລາດສະການ ແລະ ພັກວັນປະເພນີ ຂອງ ສ ປ ປ ລາວ

ເປິດໃນແຜນທີ່ນຳທາງ

ສູນກະຈາຍສິນຄ້າຊົ່ວຄາວນະຄອນສີທຳມະລາດ

ເລກທີ 132/15 ຖະໜົນນະຄອນປາກພະນັງ ຕ.ໃນເມືອງອ.ເມືອງນະຄອນສີທຳມະມະລາດ ຈ. ນະຄອນສີທຳມະລາດ 800000
ອີເມວ : nakornsri.shop@legacy.co.th
ໂທ : 063-216-0022

ເວລາເປິດທຳການ
ວັນອັງຄານ-ວັນອາທິດ ເວລາ 11:00-18:30 ນາທີ
ທຸກວັນທີ 15 ແລະ ສີ້ນເດືອນ ເວລາ 11:00-19:30 ນາທີ

ວັນພັກ
ທຸກວັນຈັນ, ວັນທີ1 ຂອງເດືອນ ແລະ ວັນພັກ ຂອງວັນລາດສະການ ແລະ ພັກວັນປະເພນີ ຂອງ ສ ປ ປ ລາວ

ເປິດໃນແຜນທີ່ນຳທາງ

ຕ່າງປະເທດ

ສາຂາ ສ ປ ປ ລາວ

Phonthan Neua Village, Saysettha District, Kamphengmuang (T4 Road), Vientiane, Lao PDR

ອີເມວ : daoyot.s@legacy.co.th
ຜູ້ຈັດການສາຂາ : Daoyot Srida
ໂທ : +856-209-650-2049

เวลาเปิดทำการ
เวลาเปิด-ปิด สาขา 10.30 – 19.30 น.
เวลาเปิด-ปิด การขาย 11.00 – 18.30 น.

วันหยุด
ทุกวันพุธ และวันหยุดนักขัตฤกษ์(ตามวันหยุดราชการของสปป.ลาว)

ดูแผนที่

ເປິດໃນແຜນທີ່ນຳທາງ

สาขาเมียนมาร์ (ย่างกุ้ง)

Room No.(B-18),(B-59),(B-60) People’s Park & People’s Square, U Wisara Road, Dagon Township

อีเมล์ : nansabai.m@legacy.co.th
ผู้จัดการสาขา : Nan Sabai Min
โทร : 093-186-5107

เวลาเปิดทำการ

เวลาเปิด-ปิด สาขา 09.00 – 20.00 น.

เวลาเปิด-ปิด การขาย 10.00 – 19.30 น.

วันหยุด

วันที่ 1 ของเดือนและวันหยุดนักขัตฤกษ์(ตามวันหยุดราชการของเมียนมาร์)

ดูแผนที่

เปิดในแผนที่นำทาง

สาขาเมียนมาร์ (มัณฑะเลย์)

No.87/33 , Between 72 and 73 Road

Yan Myo Lon Quarter , Chanayetthazan Township , Mandalay

อีเมล์ : mandalay.myanmar@legacy.co.th

            nangsanhom.a@legacy.co.th

ผู้จัดการสาขา : Nang San Hom Aye

Tel : 09453899367

เวลาเปิดทำการ

วันอังคาร –  วันอาทิตย์ เวลา 11.00 – 18.30 น.

วันหยุด

ทุกวันจันทร์ , วันที่1 ของเดือน และ วันหยุดนักขัตฤกษ์(ตามวันหยุดราชการของเมียนมาร์)

ดูแผนที่

เปิดในแผนที่นำทาง