HIVE UP Mineral Spray

Legacy CorpProductHIVE UP Mineral Spray
face

HIVE UP Mineral Spray

ໄຮນ໌ ຢູ. ພີ ມີເນີລໍ ສະເປ

ສະເປນ້ຳແລ້ ຈາກທຳມະຊາດ ຈາກເທືອກເຂົາລັດອັນເບີຕ້າ ປະເທດ ແຄນາດາ ອຸດົມໄປດ້ວຍແຮ່ທາດສຳຄັນຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຜິວຊຸ່ມຊື່ນ ສານ CSTIOX Complex ຊື່ງມີຄຸນສົມບັດ Botox-like ແລະ Marine Collagen ຈາກທຳມະຊາດທີ່ຊ່ວຍບຳລຸງຜິວພ້ອມຊ່ວຍລົດການລະຄາຍເຄື່ອງຜິວດ້ວຍສ່ວນປະສົມ ຂອງສານສະກັດຈາກຫວ່ານຫາງແຂ້.

ວິທີໃຊ້ : ຫຼັບຕາສີດນ້ຳແລ້ UP Mineral spray ລົງໃບໜ້າສາມາດໃຊ້ໄດ້ທຸກເວລາທີ່ຕ້ອງການ

ປະລິມານ 100ມລ.

ລະຫັດ LA2006

ລາຄາປົກະຕິ 212,500 ກີບ | ລາຄາສະມາຊິກ 150,000 ກີບ | 100 PV