FORTRON

cover

FORTRON

ຜະລິດຕະພັນບຳລຸງຮັກສາລົດໃຫ່ຍຕາມລະຍະທາງ
ແຮງເຕັມສ່ວນ ຍືດໄລຍະການໃຊ້ງານ
ເໝືອໄດ້ລົດໃໝ່ກັບມາອີກຄັ້ງ

Gasohol Plus treatment

Fortron Gasohol Plus Treatment

ຜະລິດຕະພັນເຮັດຄວາມສະອາດ ຊ່ວຍກຳຈັດຄວາມຊື້ນ ນ້ຳ ສະໜິມ ສີ່ງສົກກະປົກ ເຊື້ອລາ ແລະ ແບັກທີເລັຍ ໃນຖັງນ້ຳມັນ ແລະ ລະບົບເຊື້ອເຟີງທັ້ງລະບົບຕັ້ງແຕ່ຖັງນ້ຳມັນຈົນເຖິງປາຍຖັງສີດ ໃຊ້ສຳລັບນ້ຳມັນ ກາຊ່ວນ

ປະໂຫຍກ:

 • ຊ່ວຍກຳຈັດສີ່ງສົກກະປົກທີ່ສະສົມໃນລະບົບຫົວສີດ ແລະ ຄາສບູເລເຕີ້.
 • ຊ່ວຍໃຫ້ເກິດການຫຼໍ່ລື້ນ ໃນກະບອກສູບທັ້ງໃນລະບົບຫົວສີດ, ຄາສບູເລເຕີ້, ຮາງທໍ່ ແລະ ວາຫົ່ວ.
 • ຊ່ວຍຄືນສະມັດທະນະເຄື່ອງລົດໃຫ່ຍຢ່າງເຕັມທີ່
 • ບໍ່ສະສົມສານຟອສຟໍຣັດ ແລະ ສານຕະກົ່ວ
 • ອອກແບບມາເພື່ອໃຊ້ກັບການແກ້ປັນຫານີ້ໂດຍສະເພາະ
 • ບໍ່ກໍ່ໃຫ້ເກິດການກ່ອນ ແລະ ເກິດຟອງ
 • ຊ່ວຍກຳຈັດຄວາມຊື້ນອອກຈາກລະບົບນ້ຳມັນ ກາຊ່ວນ.

Fortron Oil Fortifier

ຜະລິດຕະພັນບຳລຸງຮັກສາເພື່ອເພີ່ມກຳລັງເຄື່ອງອາໄລລົດເກົ່າ ດ້ວຍສ່ວນປະສົມທີ່ທົນທານຕໍ່ແຮງສຽດສີໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ຈື່ງຊ່ວຍໃຫ້ນ້ຳມັນເຄື່ອງມີຄ່າສະຖຽນເມື່ອເຖິງຈຸດເດືອດ ລົດອັດຕາການສູນເສັຍຂອງນ້ຳມັນເຄື່ອງ ເໝາະກັບລົດທີ່ມີ ເລກເຂັມສູງ ແລະ ໃຊ້ແກ໊ສ CNG ຫຼື LPG

ວັນທີໃຊ້:

 • ເຕິມໂດຍຕົງລົງ ໃນເຄື່ອງລົດໃຫ່ຍ ໃຊ້ກັບລົດໃຫ່ຍທີ່ມີຄວາມບັນຈຸນ້ຳມັນເຄື່ອງ 5-6 ລິດ.
 • ສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບທັງລົດໃຫ່ຍ ກາຊ່ວນ ແລະ ແອດຊັງ ທຸກປະເພດ.

Fortron Octane Booster

ຜະລິດພັນສຳລັບເຄື່ອງລົດໃຫ່ຍ ກາຊວນ ເໝາະສຳລັບລົດທີ່ຕ້ອງການຄວາມແຮງເຕັມທີ່ເປັນຕົ້ນ Super Car ຊ່ວຍໃຫ້ການເຜົາໄໝ້ສົມບູນ ອັດຕາເລັ່ງດີຂື້ນ ເຄື່ອງລົດໃຫ່ຍສະຕາດຕິດງ່າຍ ລົດອາການ ນ໋ອກ ຫຼື ຕາຍ ແລະ ເບກຂອງເຄື່ອງລົດໃຫ່ຍ ພ້ອມເພີ່ມຄ່າ OCTANE 3 RON ຊົດເຊີຍ OCTANE ທີ່ຫາຍໄປຈາກນຳ້ມັນ ກາຊວນ ແລະ ແກ໊ດ

ຄຸນສົມບັດ

 1. ສຳລັບເຄື່ອງລົດໃຫ່ຍ ກາຊວນ
 2. ຊ່ວຍໃຫ້ການເຜົາໄໝ້ສົມບູນ ອັດຕາເລັ່ງດີຂື້ນ
 3. ລົດສະຕາດຕິດງ່າຍ
 4. ເພີ່ມຄ່າ OCTANE 3 RON (Research Octane Number)
 5. ຊົດເຊີຍອອກເທນທີ່ຫາຍໄປ ຈາກນຳ້ມັນກະຊວນ ແລະ ແກ໊ດ
 6. ລົດອາການນ໋ອກ ແລະ ຕິດຂັດຂອງເບກລົດ
 7. ເໝາະສົມສຳແກ່ລົດໃຫ່ຍທີ່ຕ້ອງການຄວາມແຮງເຕັມສ່ວນເຊັັ່ນ ລົດ Super Car
 8. ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ອ໋ອກຊີເຈນເຊັນເຊີ້ ແລະ ແຄ໌ເຕີ້ໄລຣ໌ຕິດຄອນເວີ້ເຕີ້

Fortron Biodiesel Plus Treatment

ຜະລິດຕະພັນເຮັດຄວາມສະອາດ ແລະ ກຳຈັດຄວາມຊື່ນລະບົບເຊື້ອເພິງດີເຊລ ລົດການເກີດຄວນດຳໃນທໍ່ອາຍເສຍໂດຍການເຮັດຄວາມ

ສະອາດຫົວຊີດຈ່າຍນຳ້ມັນທັງລະບົບ ຊ່ວຍການເຜົາໄໝ້ຂອງເຄື່ອງລົດໃຫ່ຍແອັດຊັງ ແລະ ແອັດຊັງຄອມມອນເຮລທຸກສະນິດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສຳລັບນຳ້ມັນໄບໂອແອັດຊັງ B4 – B7 ຊ່ວຍຈັດນຳ້ສະລາຍຄາບໄຂມັນ ພ້ອມຂ້າເຊື້ອລາ ແລະ ແບດທີ່ເຮີຍ

ປະໂຫຍດ

 • ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ນຳ້ມັນເຊື້ອເພິງເຜົາໄໝ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ
 • ຊ່ວຍລະລາຍ ແລະ ປ້ອງກັນການເກີດຢາງໜຽວ ແລະ ຄາບຂີ້ເໝົາໃນຖັງນຳ້ມັນທໍ່ທາງເດິນແລະ ຫົວຊີດ
 • ຊ່ວຍກຳຈັດຂີ່ເໝົາອອກຈາກຫ້ອງເຜົາໄໝ້
 • ຊ່ວຍປ້ອງກັນການເກີດ fungal ແລະ microbial
 • ເຮັດໃຫ້ການເຜົາໄໝ້ສົມບູນ ແລະ ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ
 • ດູດຊືມ ແລະ ກຳຈັດນຳ້ຈາກນຳ້ມັນ ແອັດຊັງ
 • ບໍ່ມີສ່ວນຜະສົມຂອງ Hydrocarbons ແລະ ສ່ວນຜະສົມທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການກັດ.

Fortron Gas Lube

ຜະລິດຕະພັນບຳລຸງກຳລັງເຄື່ອງລົດໃຫ່ຍສຳລັບລົດທີ່ໃຊ້ແກັດ CNG ແລະ LPG ຫຼື ລົດທີ່ຕັ້ງ 2 ລະບົບ ຊ່ວຍລົດການສຶກຫຼໍ່ຂອງ

ເຄື່ອງລົດໃຫ່ຍຈາກປັນຫາຄວາມຮ້ອນຈັດເພາະຊ່ວຍໃຫ້ນຳ້ມັນເຄື່ອງມີຄ່າສະຖຽນເມື່ອຮອດຈຸດເດືອດ ຮັກສາຄຸນສົມບັດການຫຼໍ່ລື່ນຂອງນຳ້ມັນເຄື່ອງໃຫ້ຄົງສະພາບໃນອຸຫະພູມສູງໄດ້ດີ ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງລົດໃຫ່ຍເດີນລຽບ ສະຕາດ໌ຕິດງ່າຍ

ວິທີໃຊ້:

ເຕີມ FORTRON GAS LUBE ລົງໃນນຳ້ມັນເຄື່ອງໃໝ່ທຸກຄັ້ງທີ່ປ່ຽນຖ່າຍນຳ້ມັນເຄື່ອງ ຫຼື ຕາມຕ້ອງການ ເພື່ອປະໂຫຍກສູງສຸດຄວນໃຊ້ຮ່ວມກັບ FORTRON GASOHOL PLUS

TREATMENT FORTRON BIDIESEL PLUS TREATMENT ເພື່ອປ້ອງກັນນຳ້ມັນບູດຈາກການຄ້າງຖັງດົນ

Fortron Hi-Tane Diesel Fuel System Booster

ຜະລິດຕະພັນທີ່ພັດທະນາອະນຸພາບນຳ້ມັນ ແອັດຊັງ ເພື່ອເພີ່ມຄ່າຊີເທນຂື້ນ 4 ຈຸດໃຫ້ເຄື່ອງລົດໃຫ່ຍ ແອັດຊັງ ແລະ ແອັດຊັງ ຄອມມອນເຣລ ຊ່ວຍໃຫ້ເຄື່ອງລົດໃຫ່ຍແຮງເຕັມສ່ວນ ຮັກສາຄວາມສະອາດຂອງລະບົບເຊື້ອເພິງໄດ້ທັງລະບົບເບິ່ງແຍງຮັກສາໄສ້ກອງນຳ້ມັນ

ເຊື້ອເພິງປ້ອງກັນການສຶກຫຼໍ່ຂອງເຄື່ອງລົດໃຫ່ຍເພີ່ມອັດຕາເລັ່ງໄດ້ດີຂື້ນເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງລົດໃຫ່ຍເດີນລຽບສະຕາດ໌ຕິດງ່າຍ ແລະ ຍັງສາມາດໃຊ້ໄດ້ດີກັບນຳ້ມັນໄບໂອ ແອັດຊັງ

ວີທີໃຊ້

ເຕິມ FORTRON HI-TANE DIESEL FUEL SYSTEM BOOSTER ລົງໃນຖັງນ້ຳມັນເຊີ້ເພີງທຸກ 5,000 ກມ. ຫຼື ຕາມຕ້ອງການເໝາະສຳລັບເຄື່ອງລົດໃຫ່ຍ ແອັດຊັງ ແລະ ດີເຊວຄອມມອນເລວ

oil