HIVE Body Sun Protection SPF50+ PA++++

Legacy CorpProductHIVE Body Sun Protection SPF50+ PA++++
sun body copy

HIVE Body Sun Protection SPF50+ PA++++

ໄຮນ໌ ບໍລີ ຊັນ  ໂພເທັດເຊີນ ເອສພີເອັບ 50+ ພິເອ ++++

ໂລຊັ່ນກັນແດດເພື່ອຜິວກາຍ ເນື້ອສຳຜັດບາງເບົາສະບາຍຜິວ ປ່ຽມດ້ວຍປະສິດທິພາບການປ້ອງກັນຈາກລັງສີ UVA ແລະ UVB ໄດ້ຍາວນານດ້ວຍ  SPF 50+ PA++++ ພິເສດດ້ວຍນະວັດຕະກຳ Photodynamic Therapy (ນະວັດຕະກຳສານສະກັດຈາກຍີນ ແລະ ໂນນີຟີນອມ) ອຸດົມດ້ວຍສານສະກັດຈາກ ດອກສາຍນ້ຳເຜິ້ງ ແລະ ອະໂລເວລ່າ

ວິທີໃຊ້ : ທາໂລຊັນບົນຜິວກາຍ ກ່ອນອອກສູ່ແສງແດດຢ່າງນ້ອຍ 15-30 ນາທີ ໃຫ້ທາຊ້ຳທຸກໆ1-2 ຊົ່ວໂມງ ເພື່ອການປົກປ້ອງຜິວຈາກແສງແດດຢ່າງມີປະສິດທິພາບຕໍ່ເນື່ອງ

ປະລິມານ 100ml

ລະຫັດ LA 2013

ລາຄາປົກະຕິ 169,000 ກີບ | ລາຄາສະມາຊິກ 130,000  ກີບ | 85 PV