HIVE ESSENTIAL CLEANSING WATER

Legacy CorpProductHIVE ESSENTIAL CLEANSING WATER
essential copy

HIVE ESSENTIAL CLEANSING WATER

ໄຮ ເອເຊນເຊັຍ ຄີນຊີງ ວໍເຕີ້

ດ້ວຍປະສິດທິພາບເຮັດຄວາມສະອາດຜິວໄດ້ຢ່າງລະອຽດ ພ້ອມສານບໍາລຸງຜິວໃນຂັ້ນຕອນດຽວດ້ວຍເທັກໂນໂລຢີMicellar Solution ທີ່ມີອະນຸພາບຂະໜາດນ້ອຍເຮັດວຽກຄ້າຍຄື ແມ່ເຫຼັກໃນການຈັບສິ່ງເປີເປື້ອນ ແລະ ສາມາດເຮັດຄວາມສະອາດຜິວຈາກເຄື່ອງສຳອາງໄດ້ທຸກປະເພດໂດຍບໍ່ມີສິ່ງຕົກຄ້າງ ແລະ ບໍ່ທຳຮ້າຍຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງຜິວຕາມທຳມະຊາດ.

ວີທີໃຊ້: ເທໃສ່ສຳລີໃຫ້ຊຸ່ມແລ້ວເຊັດເຮັດຄວາມສະອາດບໍລິເວນຜິວໜ້າ ຫີມສົບ ແລະ ຮອບດວງຕາໂດຍເຊັດຄ້າງທີ່ຜິວໄວ້ຈັກໜ້ອຍຈາກນັ້ນຄ່ອຍເຊັັັດອອກຄ່ອຍໆ

ປະລິມານ 200 ມລ

ລະຫັດສິນຄ້າ LA 2015