08 พ.ย. 2018

การนัดหมายและโปรแกรมการเดินทางของ โอซาก้า ดังนี้

 

กลุ่ม A เดินทางระหว่างวันที่ 17 – 22 พฤศจิกายน 2561 >> คลิก Osaka Group A

กลุ่ม B เดินทางระหว่างวันที่ 18 – 23 พฤศจิกายน 2561 >> คลิก Osaka Group B

กลุ่ม C เดินทางระหว่างวันที่ 19 – 24 พฤศจิกายน 2561 >> คลิก Osaka Group C