ข้าวเกษตรอินทรีย์

Legacy Corpสินค้าข้าวเกษตรอินทรีย์
Logo

ข้าวเกษตรอินทรีย์

ORGANIC RICE

ข้าวเกษตรอินทรีย์

หอม นุ่ม อร่อย อุดมด้วยสารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ข้าวจากนาที่ปลูกในระบบอินทรีย์ ปราศจากการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี 100% ประกอบด้วย ข้าวเหนียวลืมผัว,ข้าวหอมมะลิ 105,ข้าวไรซ์เบอร์รี่

_DSC0719 _DSC0721

ข้าวเกษตรอินทรีย์

TH4743