บ้านมะขาม

Legacy Corpสินค้าบ้านมะขาม
บ้านมะขาม

บ้านมะขาม

มะขามแปรรูปต้นตำรับมะขามหวานเพชรบูรณ์แปรรูปคุณภาพดี
ใส่ใจคัดสรรมะขามหวานทุกฝัก

ผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น จนได้รับการจัดอยู่ในระดับผลิตภัณฑ์ 5 ดาว

และมีพัฒนาการต่อเนื่องจากชุมชนมาสู่สินค้าขึ้นห้าง และยังได้รับรางวัลมากมาย

มะขามหยี 3 รส
ขนาด 300 กรัม
รหัส TH 6084
ราคาปกติ 130 บาท
ราคาสมาชิก 120 บาท | 1 PV

มะขาม 4 รส ไร้เมล็ด รสดั้งเดิม
ขนาด 150 กรัม
รหัส TH 6085
ราคาปกติ 95 บาท
ราคาสมาชิก 90 บาท | 1 PV

มะขามหวานแกะเมล็ดอบแห้ง (กล่องวงรีเล็ก)
ขนาด 200 กรัม
รหัส TH 6086
ราคาปกติ 140 บาท
ราคาสมาชิก 135 บาท | 1 PV

กล้วยกรอบแก้ว บ้านมะขาม

ขนาด 90 กรัม ( 2 ถุง / 1 แพ็ค)

รหัส TH4768