aimme วงเว็บ 500×276

Aime

AIME

เอเม่ ไม่ใช่แค่…สำลี แค่เป็นสำลีที่ดีต่อสุขภาพผิว

Aime' Cotton bud

AIME Cotton Bud 200 pcs

เพื่อสุขภาพผิวส่วนที่บอบบาง

ด้วยคุณภาพสำลีคอตตอนบัตที่ผลิตจากฝ้ายธรรมชาติ 100 % และคุณภาพก้านสำลีกระดาษ PAPER STICK ที่ช่วยให้สำลียึดติดกับก้านขณะที่ใช้ ไม่คลายตัวง่าย

รหัส TH4317

Aime' Cotton Bud Beauty.

AIME Cotton Bud Beauty 150 pcs

เพื่อสุขภาพผิวส่วนที่บอบบาง

ด้วยคุณภาพสำลีคอตตอนบัตที่ผลิตจากฝ้ายธรรมชาติ 100 % และคุณภาพก้านสำลีกระดาษ PAPER STICK ที่ช่วยให้สำลียึดติดกับก้านขณะที่ใช้ ไม่คลายตัวง่าย

รหัสTH4316

Aime' Cotton Pad

AIME COTTON PAD

เพื่อสุขภาพผิวหน้า

จากใยฝ้ายบริสุทธิ์ และเทคโนโลยีการผลิตระดับเวิลด์คลาส HYDRO ENTANGLEMENT ที่ใช้แรงดันน้ำประสานเพื่อสำลีเอเม่จึงปราศจากสารเคมี ปลอดภัยไม่ระคายเคือง ได้รับการยอมรับและแนะนำโดยแพทย์ผิวหนัง

รหัส TH4318