Taokaenoi

Capture

Taokaenoi

ถ้าสาหร่ายต้อง เถ้าแก่น้อย

ใช้สาหร่ายที่มีคุณภาพ ผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย แล้วบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ชั้นดี เพื่อช่วยคงคุณค่าอาหารและความกรอบ

TAOKAENOI สาหร่ายทอดแผ่น BIG SHEET ZIP รสคลาสสิค

( 2 ซอง / 1 แพ็ค)

รหัส TH4427

 

TAOKAENOI สาหร่ายทอดแผ่น BIG SHEET ZIP รสเผ็ด

( 2 ซอง / 1 แพ็ค)

รหัส TH4428