พื้นหลัง ลงเว็บ

YOFU

YOFU CHIPS เต้าหู้อบกรอบ อร่อยลีน โปรตีนแรง

ซองดำรสพริกเดือด

YOFU CHIPS เต้าหู้อบกรอบ : รส HOT CHILLI FLAVOR

ขนาด 24 กรัม ( 2 ห่อ / 1 แพ็ค)

รหัส TH 6087

ซองดำรสสาหร่าย

YOFU CHIPS เต้าหู้อบกรอบ : รส SEAWEED

ขนาด 24 กรัม ( 2 ห่อ / 1 แพ็ค)

รหัส TH 6088