กรุงเทพและปริมณฑล

สาขา สาธรธานี

90/10-11 ชั้น7 อาคารชุด สาธรธานี ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย

เวลาเปิดทำการ
วันจันทร์ – วันอาทิตย์  เวลา 11:00 – 19:30 น.

วันหยุด
ทุกวันที่ 1 ของเดือน และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ดูแผนที่

เปิดในแผนที่นำทาง

ศูนย์กระจายสินค้าชั่วคราว บางกะปิสแควร์

เลขที่ 1 ซอยรามคำแหง 60/4 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย

เวลาเปิดทำการ
วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 11:00 – 18:30 น.
ทุกวันที่ 15 และสิ้นเดือน เวลา 11:00 – 19:30 น.

วันหยุด
ทุกวันอาทิตย์,วันที่ 1 ของเดือน และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ดูแผนที่

เปิดในแผนที่นำทาง

ภาคกลาง

สาขารังสิต

เลขที่ตั้ง 200/15-17 หมู่8 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

เวลาเปิดทำการ

วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 11:00 – 19:30 น.

วันหยุด

ทุกวันที่1 ของเดือน และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ดูแผนที่

เปิดในแผนที่นำทาง

สาขา นครปฐม

เลขที่ 171 ถนนเทศา ตำบลพระประโทน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 ประเทศไทย

เวลาเปิดทำการ
วันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 11:00 – 18:30 น.
ทุกวันที่ 15 และสิ้นเดือน เวลา 11:00 – 19:30 น.

วันหยุด
ทุกวันจันทร์,วันที่ 1 ของเดือน และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ดูแผนที่

เปิดในแผนที่นำทาง

ศูนย์กระจายสินค้าชั่วคราว นครสวรรค์

เลขที่ตั้ง ช64/180 – 181 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000

เวลาเปิดทำการ
วันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 11:00 – 18:30 น.
ทุกวันที่ 15 และสิ้นเดือน เวลา 11:00 – 19:30 น.

วันหยุด
ทุกวันจันทร์,วันที่ 1 ของเดือน และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ดูแผนที่

เปิดในแผนที่นำทาง

ภาคเหนือ

สาขา เชียงใหม่

เลขที่ 8/11-13  ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบล วัดเกต อำเภอ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000 ประเทศไทย

เวลาเปิดทำการ
วันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 11:00 – 18:30 น.
ทุกวันที่ 15 และสิ้นเดือน เวลา 11:00 – 19:30 น.

วันหยุด
ทุกวันจันทร์,วันที่ 1 ของเดือน และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ดูแผนที่

เปิดในแผนที่นำทาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศูนย์กระจายสินค้าชั่วคราว ขอนแก่น

โครงการตลาดต้นตาล เลขที่ 789/276 หมู่ 17 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 ประเทศไทย

เวลาเปิดทำการ
วันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 11:00 – 18:30 น.
ทุกวันที่ 15 และสิ้นเดือน เวลา 11:00 – 19:30 น.

วันหยุด
ทุกวันจันทร์,วันที่ 1 ของเดือน และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ดูแผนที่

เปิดในแผนที่นำทาง

สาขา ศรีสะเกษ

เลขที่ตั้ง 1453/29 และ 1453/30 ถ.ศรีสุมังค์

ต.เมืองใต้ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000

เวลาเปิดทำการ

วันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 11:00 – 18.30 น.

ทุกวันที่ 15 และสิ้นเดือน 11.00 – 19.30 น.

วันหยุด

ทุกวันจันทร์ ,  วันที่1  ของเดือน และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ดูแผนที่

เปิดในแผนที่นำทาง

ภาคตะวันออก

สาขา ระยอง

เลขที่ 77/34 ถนนราชชุมพล หมู่ 1 ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000 ประเทศไทย

เวลาเปิดทำการ
วันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 11:00 – 18:30 น.
ทุกวันที่ 15 และสิ้นเดือน เวลา 11:00 – 19:30 น.

วันหยุด
ทุกวันจันทร์,วันที่ 1 ของเดือน และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ดูแผนที่

เปิดในแผนที่นำทาง

สาขา ชลบุรี

เลขที่ 72/162 หมู่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 ประเทศไทย

เวลาเปิดทำการ
วันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 11:00 – 18:30 น.
ทุกวันที่ 15 และสิ้นเดือน เวลา 11:00 – 19:30 น.

วันหยุด
ทุกวันจันทร์,วันที่ 1 ของเดือน และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ดูแผนที่

เปิดในแผนที่นำทาง

ภาคตะวันตก

ศูนย์กระจายสินค้าชั่วคราว เพชรบุรี

เลขที่ตั้ง 37/1 หมู่9 ถนนคีรีรัฐยา ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000

 

เวลาเปิดทำการ
วันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 11:00 – 18:30 น.
ทุกวันที่ 15 และสิ้นเดือน เวลา 11:00 – 19:30 น.

วันหยุด
ทุกวันจันทร์,วันที่ 1 ของเดือน และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ดูแผนที่

เปิดในแผนที่นำทาง

ภาคใต้

สาขา หาดใหญ่

อาคารสินเบญจพล เลขที่ 24 ซอย ป.ณัฐพล 2 ถนนศรีภูวนารถ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 ประเทศไทย

เวลาเปิดทำการ
วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 11:00 – 19:30 น.

วันหยุด
ทุกวันที่ 1 ของเดือน และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ดูแผนที่

เปิดในแผนที่นำทาง

ศูนย์กระจายสินค้าชั่วคราว ยะลา

เลขที่ 15/3 ถนนผังเมือง 2 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 ประเทศไทย

เวลาเปิดทำการ
วันเสาร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 11:00 – 18:30 น.
ทุกวันที่ 15 และสิ้นเดือน เวลา 11:00 – 19:30 น.

วันหยุด
ทุกวันจันทร์,วันที่ 1 ของเดือน และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ดูแผนที่

เปิดในแผนที่นำทาง

ศูนย์กระจายสินค้าชั่วคราว นครศรีธรรมราช

เลขที่ 132/15 ถนนนคร-ปากพนัง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

เวลาเปิดทำการ
วันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 11:00 – 18:30 น.
ทุกวันที่ 15 และสิ้นเดือน เวลา 11:00 – 19:30 น.

วันหยุด
ทุกวันจันทร์,วันที่ 1 ของเดือน และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ดูแผนที่

เปิดในแผนที่นำทาง