GPS GARMIN

17

GPS GARMIN

GARMIN สายรัดข้อมือและนาฬิกา VIVO SERIES

VIVOSMART HR+

สายรัดข้อมือใช้ระบบ GPS สามารถวัดระยะทางและความเร็วในการเดินหรือวิ่งได้ มาพร้อมกับเซนเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ แสดงผลจำนวนก้าวเดิน และคำนวณข้อมูลการเผาผลาญเคลอรี่ในแต่ละวัน

GARMIN VIVOSMART HR+ : BLACK

รหัส TH4723

GARMIN VIVOSMART HR+ : BLUE

รหัส TH4724

GARMIN VIVOSMART HR+ : PURPLE

รหัส TH4725

garmin-vivosmart-hr-plus-1