7 พ.ย 2021

Legend Trip 2022/ CANADA ระยะเวลาและเงื่อนไขในการทำคุณสมบัติ

Legacy Legend Trip Canada 2022

ระยะเวลาทำคุณสมบัติ
เลือกช่วง 12 เดือนใดๆ
ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 - 31 ธันวาคม 2565


สำหรับนักธุรกิจที่เคยผ่านคุณสมบัติ Legend Tripสำหรับนักธุรกิจที่ไม่เคยผ่านคุณสมบัติ Legend Trip